Werkwijze

Door of namens Stichting SAAC kunnen geen geheel opgeleide autisme begeleidingshonden ter beschikking worden gesteld.

Onze coaches gaan samen met u aan de slag om een pup op te leiden tot een goede autisme begeleidingshond, maar ook een vertrouwd maatje. Het moge duidelijk zijn dat er ook veel van uzelf wordt verlangt.

Een door of namens onze stichting aangestelde deskundige helpt u met uw zoektocht naar een geschikte pup. Een dergelijke pup zal altijd worden getest op diens geschiktheid. Hetzij door een coach van onze stichting, hetzij door een externe gedragsdeskundige. Heeft u zelf reeds een pup op het oog, dan zal deze ook getest moeten worden teneinde diens geschiktheid te bepalen.

Onze coaches hebben, behoudens certificaten op het gebied van hondentraining, tevens een opleiding gevolgd die is gericht op de begeleiding van kinderen, (jong) volwassenen met een autistische stoornis. Als geen ander kan deze coach dus samen met u nagaan welke gedragingen uw autisme begeleidingshond wel of niet in praktijk moet brengen. Deze aanpak is essentieel, omdat uit studies naar voren is gekomen dat personen met een autistische stoornis allemaal hun eigen bijzonderheden hebben. De training wordt dus op uw specifieke situatie aangepast.

Wordt uw kind direct bij de training betrokken, dan zal de opleiding spelenderwijs gaan. Een kind is bijzonder trots als de hond in zijn/haar opdracht een bepaald commando uitvoert. Dat geeft zelfvertrouwen. Op deze manier ontstaat er ook een geweldige band tussen de hond en het kind. Het kind gaat de hond (en omgekeerd) vertrouwen en zal in het bijzijn van de hond dingen gaan doen die voorheen niet mogelijk bleken.

Of de medewerkers van onze stichting u de helpende hand kunnen bieden, bepalen we aan de hand van een intakegesprek door één van onze coaches. Deze deskundige beoordeelt of een samenwerking met Stichting SAAC het gewenste resultaat kan opleveren. Bij twijfel zal altijd overleg met een tweede coach plaatsvinden. De uitkomst van dit gesprek kan echter ook betekenen dat de stichting met u geen overeenkomst zal aangaan.

Twijfelt u zelf nog, of is de coach nog niet helemaal zeker of de inzet van een hond de juiste keuze is, dan kan er voor worden gekozen om één of meerdere proefsessies te houden met een van onze eigen honden.

Spreekt dit u aan, neem dan contact met ons middels het contact formulier op deze website.

Bij alle contacten en/of overeenkomsten houden wij uiteraard altijd rekening met het bepaalde in artikel 1 van de Grondwet. Hierin is bepaald dat: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Acceptatie criteria:

Waarom een autisme begeleidingshond? Onder andere ten behoeve van:

  • Vergroting van de veiligheid en mobiliteit van de cliënt.
  • Meer zelfstandigheid van de cliënt.
  • Ondersteuning bij stressvolle situaties (bezoek winkel/arts e.d.).
  • Gevoel van veiligheid.

Wanneer geen autismebegeleidingshond? Dit is onder andere niet mogelijk voor/met:

  • Kinderen jonger dan vier jaar.
  • Cliënten die niet zijn gediagnostiseerd met een autisme spectrum stoornis of aanverwante stoornis.
  • Honden welke eerder bij ander opleidingsinstituut waren en om onduidelijke reden daar zijn weg gegaan.
  • Ieder hondenras, wij werken met een beperkte selectie van rassen.
  • Wanneer er niemand is die de hond kan opvangen in noodsituaties.

Doneer op rekening NL22INGB 0006 4493 48
ten name van Stichting SAAC

Hartelijk dank!