Werkwijze

Een door of namens onze stichting aangestelde deskundige helpt u met uw zoektocht naar een geschikte pup, die u onder diens leiding ook zelf gaat opvoeden. Daarvoor komt hij/zij bij u aan huis zodat, in het belang van de persoon met de autistische stoornis, overbodige nieuwe prikkels zoveel als mogelijk worden vermeden.

Wat is nu het voordeel ten opzichte van een “gewone” hondenschool. Onze gecertificeerde trainers hebben tevens een opleiding gevolgd die is gericht op de begeleiding van van kinderen/jong volwassenen met een autistische stoornis.  Als geen ander kan deze coach dus samen met u nagaan welke gedragingen uw autisme begeleidingshond wel of niet in praktijk moet brengen. Deze aanpak is essentieel, omdat uit studies naar voren is gekomen dat personen met een autistische stoornis allemaal hun eigen bijzonderheden hebben. De training wordt dus op uw specifieke situatie aangepast.

Wordt uw kind direct bij de training betrokken, dan zal de opleiding spelenderwijs gaan. Een kind is bijzonder trots als de hond in zijn/haar opdracht een bepaald commando uitvoert. Dat geeft zelfvertrouwen. Op deze manier ontstaat er ook een geweldige band tussen de hond en het kind. Het kind gaat de hond (en omgekeerd) vertrouwen en zal in het bijzijn van de hond dingen gaan doen die voorheen niet mogelijk bleken.

Spreekt dit u aan neem dan contact met ons op via info@stichtingsaac.nl.