Familiedag

Eenmaal per jaar organiseren wij als stichting een dag waarop alle cliënten en autismebegeleidingshonden elkaar kunnen ontmoeten. Dit was oorspronkelijk de dag waarop de jaarlijkse examens werden afgenomen, om te laten zien dat de hond nog voldoet aan de eisen van een autismebegeleidingshond zoals gesteld door stichting SAAC. In de coronaperiode is gebleken dat het examen afnemen in een voor de cliënt vertrouwde omgeving een stuk minder stress oplevert en nog steeds een goed beeld geeft van het functioneren van het team (hond & cliënt). Daarom is er voor gekozen om de examens voortaan individueel af te nemen en niet meer verplicht op de familiedag.

Ondanks dat er dus geen gezamenlijke examendag meer is vinden wij het belangrijk dat we cliënten de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen. Ieder maakt een zelfde soort traject mee en kan daarin als geen ander begrijpen hoe dit voelt en waar je soms tegenaan loopt, maar ook hoe leuk en mooi het kan zijn. Daarom is er elk jaar een vrijblijvende ontmoetingsdag waarop we samen een leuke activiteit ondernemen. Direct een mooie oefening voor de honden in opleiding.

Naast de familiedag bieden we cliënten de mogelijkheid om lid te worden van een besloten facebookgroep waar ervaringen gedeeld kunnen worden met elkaar. Klik hier om naar de pagina te gaan: Kanjers van Stichting SAAC.

De foto’s van de familiedag 2023 vindt u hieronder met dank aan Brigitte van Teeffelen: