Autisme begeleidingshond

Autisme begeleidingshond.
Het doel van Stichting SAAC is enerzijds om onderzoek naar autismebegeleidingshonden te houden en te stimuleren, en anderzijds om honden op te leiden tot autismebegeleidingshond en de juiste match tussen kind en hond te vinden.
De Stichting SAAC heeft bovendien een aandeel in het interactief programma van Handvatten voor Autisme, in welk programma deze speciaal getrainde honden worden ingezet bij de begeleiding van personen met een autistische stoornis.

Onderzoek in opdracht van de Stichting SAAC.

In de periode februari tot en met juni 2013 hebben wij, Maran Vogel en Wijtze Kikstra, onderzoek gedaan naar de meerwaarde van autismebegeleidingshonden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van onze major Dieren in de Zorg van de opleiding Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Eind conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de autismebegeleidingshond als onmisbaar wordt ervaren door het gezin. De hond kan op korte termijn de medicatie en begeleiding niet vervangen. Maar als de hond langer in huis is, gebeurt dit wel. Dat blijkt in de situatie van de afname van Androgel, Indomecatine en de vermindering van begeleiding met drie tot vier uur per maand wat omgerekend €2880,00 per jaar bespaard. Het door ons uitgevoerde onderzoek toont nog geen significante financiële voordelen aan in situaties waarin er wel of geen autismebegeleidingshond in een gezin aanwezig is. Uit alle verschillende gebieden in de resultaten komt duidelijk naar voren dat de autismebegeleidingshond een algemene meerwaarde heeft. De hond wordt door de gezinnen als onmisbaar ervaren. Voor de gezinnen is de algemene meerwaarde misschien nog wel belangrijker dan de financiële meerwaarde voor het gezin. Doordat de hond bepaalde taken van de ouders kan overnemen krijgen zij vaak wat meer ademruimte op een dag. De ouders kunnen sinds de komst van de hond makkelijker even snel, met de kinderen, naar de supermarkt. Er zijn ouders die aangegeven hebben er eerst een uur over te doen en met de hond kan dat in tien minuten. Doordat de kinderen, met de hond, minder snel afgeleid zijn.

Hebt u belangstelling voor het gehele onderzoek dan kunt hier terecht.