Handvatten voor Autisme

Handvatten voor Autisme is de eenmanszaak van Mariolein Ockers en is, evenals stichting SAAC, ontstaan vanuit de praktijk situatie.

Handvatten voor Autisme biedt, voor kinderen en jong volwassenen met een autistische stoornis, het volgende aan:

(Groeps)begeleiding
Coaching.
Rots en Water, specifiek gericht op kinderen met een autistische stoornis.
Beperkte weekend opvang

(Groeps)begeleiding, coaching. beperkte weekend opvang.

Bij kinderen wordt, in eerste instantie, tijdens een persoonlijk gesprek met ouders, de problematiek voor het voetlicht gebracht. Aan de hand daarvan wordt de zorgvraag geformuleerd en doelen vastgesteld.

Een en ander wordt samengebracht in het leef- zorgplan, dat als basis gaat dienen voor de verdere begeleiding.

Tijdens de begeleiding worden aan ouders handvatten aangereikt om ook zelf oplossingen voor de problematiek aan te dragen. Dergelijke oplossingen kunnen beter in het gezin worden ingebed.

Gedurende de begeleiding worden de sterke kanten van de persoon met de autistische stoornis benut om de mindere kwaliteiten naar voren te halen en hierin verbetering aan te brengen.

Dit wordt gedaan in de vorm van spelletjes, verhalen en kleine opdrachten. Hierbij is het heel belangrijk om ook naar het kind zelf te luisteren.

Echter, het is boven alles belangrijk om plezier te maken en mede daardoor niet alleen het vertrouwen te winnen van de persoon met de autistische stoornis, maar ook van het gehele gezin.

Omdat het opvoeden van en het samenleven met een persoon met een autistische stoornis best zwaar/vermoeiend kan zijn, bied ik ook, zij het in beperkte mate, weekend opvang aan. Dan kunnen de ouders/het gezin ook eens dingen doen waar ze anders niet aan toe komen.

Rots en water.

Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en uiterst effectief anti-pest programma. Maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Weerbaarheid en sociale vaardigheden worden binnen rots en water in balans gepresenteerd en getraind.

Behoudens een grote dosis praktijk ervaring, beschik ik over de navolgende certificaten/ diploma’s:

Autisme vriendelijke coach (Autisme academie)
Overprikkelingscoach (Praktisch autisme/Inzicht in Autisme)
Coaching bij autisme (CIVAS-opleidingen)
Rots en water basistraining (Rots en Water Instituut Nederland)
Rots en water, kinderen met ASS (Rots en Water Instituut Nederland)

Ten behoeve van mijn werkzaamheden in opdracht van de Stichting SAAC heb ik tevens de beschikking over de certificaten van de Academie Martin Gaus:

Instructeur I

Instructeur II

Intructeur II A

Benieuwd of ik u ook behulpzaam kan zijn neem dan contact met mij op via:

info@handvattenvoorautisme.nl

Of kijk op: https://www.facebook.com/handvattenvoorautisme