Autisme begeleidingshond

Het doel van Stichting SAAC is om honden op te leiden tot autisme begeleidingshond in samenwerking met de cliënt. Dit is een intensief traject wat veel inzet vraagt maar ook kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.

Stichting SAAC heeft bovendien een aandeel in programma’s waar deze speciaal getrainde honden worden ingezet bij de toepassing van animal assisted therapy.

Een autismebegeleidingshond is een trouw maatje die mee kan in moeilijke situaties zodat de cliënt zelfstandiger kan functioneren. De hond biedt steun en geeft rust wanneer de prikkels van de buitenwereld te veel worden. Door te focussen op de hond komen prikkels van buitenaf minder hard binnen.

Uit onderzoek is gebleken dat een hulphond voor kinderen met ASS een waardevolle toevoeging kan zijn bij onder andere het ontwikkelen van motorische vaardigheden, verminderen van angst en woedeaanvallen en het bieden van een veilig gevoel voor het kind.  Daarnaast biedt een hond niet-veroordelend gezelschap aan zowel het kind als aan familieleden.