Onze partners.

 

Tot voor kort was er slechts één coach werkzaam voor onze stichting.
Dit betekende echter dat we regelmatig verzoeken om hulp moesten afwijzen vanwege de te grote reisafstanden.
Inmiddels zijn er samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met coaches die aan onze eisen voldoen. Het betreft:

Handvatten voor autisme te Bergen op Zoom.
Time Auti te Middelburg.
Maatje op Poten te Enschede.
Tails and Tools te Leidschendam.
Werk-Maat te Kampen
Voor meer informatie kunt u de websites van deze partners bezoeken.